ISBN: 9788761626721. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017